Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Pojištění motorových vozidel

Povinné ručení a havarijní pojištění

Automobil často bývá každodenním pomocníkem při pracovní či běžné činnosti. V souvislosti s užíváním či vlastnictvím vozu lze hovořit o dvou nejrozšířenějších produktech, která kryjí škody v případech, kdy ke škodě došlo ze strany vlastníka vozu či cizí osobou.

 

Povinné ručení:

Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidel má za povinnost mít sjednáno každý jeho vlastník (držitel), a to bez ohledu na to, zda je skutečně provozováno, či nikoliv (vztahuje se i na přípojná vozidla). Účelem tohoto zákonného pojištění je ochrana ostatních účastníků silničního provozu v případě škod na majetku, zdraví a životě. Jako všechna pojištění má i toto mnoho variant a limitů, které korespondují s finanční částkou, kterou mají v případě dopravní nehody krýt.

 

Havarijní pojištění:

Oproti povinnému, tj. zákonnému pojištění chrání havarijní pojištění právě majitele vozidla proti újmám, které si svým chováním při provozování motorového vozidla způsobí sám:

 

Proti škodám, které vznikly působením živlů:

 

Proti škodám, které způsobila cizí osoba v souvislosti s trestnou činností:

 

Proti ostatním případům:

 

Ve většině případů bývá toto pojištění sjednáváno jako tzv. „balíček“, který v sobě zahrnuje většinu hrozících pojistných nebezpečí. K tomuto balíčku je dle požadavku klienta možné dopojistit i doplňková rizika, mezi která se nejčastěji řadí:

  V případě zájmu o další informace nás kontaktujte skrze formulář níže.

Zeptejte se nás:

Přihlášení proběhlo v pořádku.
Jste příhlášen jako. .
Neplatné uživatelské jméno, nebo heslo.
Váš kód je v pořádku, sleva je aplikována.
Váš kód nebyl správně zadán, sleva nebude započítána.