Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Znalecké služby

Zprostředkováváme služby soudních znalců v oboru

Znalecký posudek je v současné době jediná napříč všemi institucemi uznávaná a respektovaná odborná zpráva, která má celou řadu forem. Jsou zpracovávány pro různé účely a v různých oborech. Znalecké posudky řeší celou řadu problémů, které mohou v životě nastat, objasňují složité případy, zároveň mohou velmi dobře posloužit jako prevence. Znalec je fyzická osoba jmenovaná na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti, prostřednictvím příslušného krajského soudu. Znalec je zapsán v příslušném seznamu znalců a tlumočníků. Znalec svou činnost vykonává nestranně v souladu se zákonem č. 36/67 Sb. o znalcích a tlumočnících a dalších souvisejících zákonech a předpisech, kterými jsou např. Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Občanský soudní řád, zákon o oceňování majetku atd. Činnost znalce je trvale dozorována příslušnými soudy.

Zeptejte se nás:

Přihlášení proběhlo v pořádku.
Jste příhlášen jako. .
Neplatné uživatelské jméno, nebo heslo.
Váš kód je v pořádku, sleva je aplikována.
Váš kód nebyl správně zadán, sleva nebude započítána.